Gửi thông điệp điện tử mang tính thương mại ở New Zealand

Bất cứ ai gửi thông điệp điện tử mang tính thương mại đều phải tuân theo Đạo luật Thông điệp Điện tử Tự phát (quảng cáo) năm 2007.

Luật này áp dụng đối với:

  • Các thông điệp điện tử: email, tin nhắn văn bản (SMS), tin nhắn tức thờivà tin nhắn bằng fax (fax) mang tính
  • Thương mại: quảng bá sản phẩm, dịch vụ, kinh doanh hoặc cơ hội đầu tư.

Luật này quy định rằng khi quý vị gửi một thông điệp điện tử mang tính thương mại:

  • Người nhận thông điệp phải đồng ý nhận thông điệp của quý vị.
  • Quý vị cần phải nói rõ ràng và chính xác quý vị, người gửi, là ai.
  • Phải có một cách thức rõ ràng và dễ dàng để người nhận thông điệp điện tử mang tính thương mại của quý vị hủy đăng ký nhận hoặc ngừng không nhận chúng nữa.

Luật cũng quy định rằng quý vị không được phép sử dụng phần mềm để thu thập các địa chỉ để gửi thông điệp điện tử mang tính thương mại mà người được gửi không đồng ý nhận.

Để biết thêm thông tin hoặc khiếu nại về các thông điệp điện tử mang tính thương mại, vui lòng truy cập: www.spam.govt.nz

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email đến: info@antispam.govt.nz